Stypendium Rektora dla najlepszych studentów z tytułu wysokich osiągnięć sportowych

Jeżeli… zająłeś I – III miejsce podczas Mistrzostw Polski AZS, Mistrzostw Polski w typie Uczelni, Akademickich Mistrzostw Polski w typie Uczelni lub Mistrzostw Polski seniorów, juniorów, osób niepełnosprawnych:− indywidulanie,− drużynowo, jeżeli punkty zdobyte przez studenta wliczają się do końcowej klasyfikacji Read More …