Sport Osób z Niepełnosprawnościami

TRENERKA SEKCJI:

mgr Małgorzata Aftańska

KONTAKT:

malgorzata.aftanska@ug.edu.pl

Zawodnicy biorą udział w zajęciach sekcji jak również wyjeżdżają na Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS.
1. W Integracyjnych Mistrzostwach Polski AZS mogą uczestniczyć osoby, spełniające poniższe warunki:
a) osiągnęły pełnoletność przed dniem rozpoczęcia zawodów,
b) są członkami Akademickiego Związku Sportowego,
c) posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności.
2. Warunkiem dopuszczenia do udziału w IMP AZS jest:
a) wypełnienie zgłoszenia poprzez elektroniczny system zgłoszeń, dostępny na stronie www.imp.azs.pl
b) wypełnienie certyfikatu przynależności klubowej według wzoru umieszczonego na stronie www.imp.azs.pl i dostarczenie dokumentu do organizatora w dniu rozpoczęcia zawodów.
c) dostarczenia kserokopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności do organizatora w dniu rozpoczęcia zawodów.
3. Zawodnik/zawodniczka w danej dyscyplinie może reprezentować barwy tylko jednego Klubu AZS.