Sport Osób z Niepełnosprawnościami

TRENERKA SEKCJI:

mgr Małgorzata Aftańska

KONTAKT:

malgorzata.aftanska@ug.edu.pl

Najbliższe zawody IMP AZS:

Szachy -08.10-10.10.2021r. – Dąbrowa Górnicza
TRWA NABÓR

E-sport -15.10-17.10.2021r. – KATOWICE -> nabór od: 15.09.2021r.
Podnoszenie ciężarów -22.10-24.10.2021r. – ŁÓDŹ -> nabór od: Start od 22.09.2021r.
Goalball – 05.11-07.11.2021r. – BYDGOSZCZ -> nabór od: 05.10.2021r.
1. W Integracyjnych Mistrzostwach Polski AZS mogą uczestniczyć osoby, spełniające poniższe warunki:
a) osiągnęły pełnoletność przed dniem rozpoczęcia zawodów,
b) są członkami Akademickiego Związku Sportowego,
c) posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności.
2. Warunkiem dopuszczenia do udziału w IMP AZS jest:
a) wypełnienie zgłoszenia poprzez elektroniczny system zgłoszeń, dostępny na stronie www.imp.azs.pl
b) wypełnienie certyfikatu przynależności klubowej według wzoru umieszczonego na stronie www.imp.azs.pl i dostarczenie dokumentu do organizatora w dniu rozpoczęcia zawodów.
c) dostarczenia kserokopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności do organizatora w dniu rozpoczęcia zawodów.
3. Zawodnik/zawodniczka w danej dyscyplinie może reprezentować barwy tylko jednego Klubu AZS.