Stypendium Rektora 2023/2024

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów z tytułu wysokich osiągnięć sportowych jak co roku przyznawane jest zgodnie z regulaminem.

Do Biura Stypendialnego (budynek tzw. starego rektoratu, pokoje 116, 117, 110, ul. Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk) wnioski można nadsyłać od 19 września do 17 października 2023 r. tradycyjną pocztą, dostarczać je osobiście albo wrzucać do odpowiednich urn – jedna będzie czekała na studentów w starym rektoracie, druga w holu przy głównym wejściu do gmachu Wydziału Ekonomicznego.

Kilka kroków postępowania:

1. Wypełnić wniosek o stypendium Rektora oraz załącznik nr 5 „wzór zaświadczenia do wniosku o stypendium Rektora dla najlepszych studentów z tytułu wysokich osiągnięć sportowych”.

2. Informacje o uzyskanych miejscach oraz datę zawodów znajdziecie na stronie https://ampy.pl/

3. Osiągnięcia sportowe należy potwierdzić na odpowiednim zaświadczeniu. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 5, który należy dołączyć do wniosku i zanieść do AZS UG z prośbą o podpisanie zaświadczenia (jeżeli student reprezentował AZS UG). W innych wypadkach wypełnione zaświadczenie powinien podpisać organizator zawodów, związek sportowy lub klub zawodnika.

4. W roku akademickim 2023/24 do wniosku o stypendium Rektora bezwzględnie musi być dołączona informacja bądź zaświadczenie o średniej ważonej za poprzedni rok akademicki (zgodnie ze znowelizowanym Regulaminem Studiów UG). W dziekanatach można już prosić o wystawienie takiego zaświadczenia. Może to być również wydrukowana odpowiedź na maila z informacją z dziekanatu o średniej ważonej. Bez tej informacji o średniej ważonej wnioski nie będą rozpatrywane przez Komisję. 

UWAGA – Osiągnięcia poza Akademickimi Mistrzostwami Polski wymagają dodatkowo potwierdzenia z macierzystego klubu, ze związku sportowego, organizatora zawodów lub ksero dyplomu.

*Osiągnięcia sportowe kwalifikujące studentów do otrzymania stypendium:
3) wybitne osiągnięcia sportowe:
zajęcie I – III miejsca w Pucharach Polski AZS, Igrzyskach Studentów Lat Pierwszych, w Akademickich Mistrzostwach Polski w klasyfikacji generalnej i typie uczelni, w Mistrzostwach Polski Seniorów, juniorów, osób z niepełnosprawnością, którzy zdobyli miejsca I – III w Mistrzostwach Polski i Integracyjnych Mistrzostwach Polski (IMP):

indywidualnie,

drużynowo, jeżeli punkty zdobyte przez studenta wliczają się do końcowej klasyfikacji drużyny,

      b)    reprezentowanie barw Polski na Akademickich Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Europy oraz Uniwersjadach,

      c)    wystąpienie w rozgrywkach lig państwowych – w najwyższej klasie rozgrywkowej,

      d)    udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Igrzyskach Paraolimpijskich,

      e)    udział w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy.

Osiągnięcia należy potwierdzić zaświadczeniem wydanym przez Akademicki Związek Sportowy (jeżeli w zawodach reprezentowało się sekcję AZS UG) lub organizatora zawodów lub związku sportowego lub klubu, który reprezentował student. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 5.

Wszelkie informacje od Biura Stypendialnego i kontakt znajdziecie na stronie: https://ug.edu.pl/studenci/stypendia_dla_studentow_i_doktorantow_szkol_doktorskich

Informacje odnośnie stypendium Rektora znajdziecie na stronie: https://ug.edu.pl/studenci/stypendia_dla_studentow_i_doktorantow_szkol_doktorskich/stypendium_rektora

Dodaj komentarz