Stypendium Rektora

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów z tytułu wysokich osiągnięć sportowych jak co roku przyznawane jest zgodnie z regulaminem.

W tym roku, ze względu na sytuację, Biuro Stypendialne UG przyjmuje wnioski drogą listowną, kurierem bądź do wyznaczonych urn.

Biuro AZS UG wychodzi na przeciw z racji konieczności potwierdzenia osiągnięć w biurze, wnioski o stypendium Rektora za osiągnięcia sportowe studenci będą mogli złożyć osobiście u nas do 15 października 2021 roku.

Kilka kroków postępowania:

1. Wypełnić wniosek o stypendium Rektora.

2. Do wniosku o stypendium Rektora należy dołączyć wydrukowaną z dziekanatu wiadomość o uzyskanej średniej w poprzednim roku akademickim. Nie ma znaczenia czy jest to wydruk skanu zaświadczenia czy wydruk wiadomości mailowej z podaną średnią wysłaną przez pracownika dziekanatu. Jednakże wydruk informacji o średniej jest niezbędny przy wniosku o stypendium Rektora!

3. Wypełnić załącznik nr 5 „wzór zaświadczenia do wniosku o stypendium Rektora dla najlepszych studentów z tytułu wysokich osiągnięć sportowych”. Informacje o uzyskanych miejscach oraz datę zawodów znajdziecie na stronie https://ampy.pl/

UWAGA – Osiągnięcia poza Akademickimi Mistrzostwami Polski wymagają dodatkowo potwierdzenia z macierzystego klubu, ze związku sportowego lub ksero dyplomu.

4. Wszelkie dokumenty (odpowiednio wypełnione i podpisane) można złożyć w biurze AZS UG (w godzinach otwarcia), gdzie poświadczymy dane osiągnięcia sportowe, a także przekażemy wniosek do Biura Stypendialnego UG – NIE MUSICIE WYSYŁAĆ WNIOSKÓW POCZTĄ.

*Osiągnięcia sportowe kwalifikujące studentów do otrzymania stypendium:
a) zajęcie I – III miejsca Mistrzostw Polski AZS, Mistrzostw Polski w typie Uczelni, Akademickich Mistrzostw Polski w typie Uczelni lub Mistrzostw Polski seniorów, juniorów, osób niepełnosprawnych:− indywidulanie,− drużynowo, jeżeli punkty zdobyte przez studenta wliczają się do końcowej klasyfikacji drużyny,
b) reprezentowanie barw Polski na Akademickich Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Europy oraz Uniwersjadach,
c) wystąpienie w rozgrywkach lig państwowych – w najwyższej klasie rozgrywkowej,
d) udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Igrzyskach Paraolimpijskich,
e) udział w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy.
Osiągnięcia należy potwierdzić zaświadczeniem wydanym przez Akademicki Związek Sportowy lub organizatora zawodów. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 5.

Wszelkie informacje od Biura Stypendialnego i kontakt znajdziecie na stronie: https://ug.edu.pl/studenci/stypendia_dla_studentow_i_doktorantow_szkol_doktorskich

Informacje odnośnie stypendium Rektora znajdziecie na stronie: https://ug.edu.pl/studenci/stypendia_dla_studentow_i_doktorantow_szkol_doktorskich/stypendium_rektora

Dodaj komentarz