Nagroda Rektora

Wniosek o przyznanie Nagrody Rektora należy złożyć w Biurze AZS UG lub w Biurze Stypendialnym, ul. Bażyńskiego 1A pokój 110, do dnia 31 października danego roku.

Osiągnięcia sportowe wpisujemy w podpunkcie „b/ forma i zakres działalności w Samorządzie Studenckim i innych formacjach studenckich”. Osiągnięcia sportowe należy najpierw potwierdzić w siedzibie klubu AZS Uniwersytet Gdański (pok. 106, Budynek „Trzynastka” ul. Wita Stwosza 58, Gdańsk Oliwa). Jeśli są to osiągnięcia niezwiązane z AZS, należy dodatkowo dołączyć zaświadczenie ze związku sportowego bądź swojego klubu, które poświadczy zdobyte osiągnięcia.

Zapraszamy z wypełnionymi wnioskami.

Regulamin oraz wniosek dostępne na stronie
https://ug.edu.pl/studenci/stypendia_dla_studentow_i_doktorantow_szkol_doktorskich/inne_stypendia/nagroda_rektora

Dodaj komentarz